निवृत्त प्राध्यापक मुकुंद कुर्तडीकर यांनी सोप्या भाषेत, लहान मुलांना समजेल अशी सांगितलेली गॅेेेलिलिओची गोष्ट; तीही त्याच्या प्रयोगाचा नवीन तंत्रज्ञानाने केलेल्या प्रयोगाचा भाग जोडून .

शिक्षण विवेक    24-Feb-2017
Total Views |