छत्रपती शिक्षण मंडळ

शिक्षण विवेक    18-Dec-2020
Total Views |
 • १) प्राथमिक विद्यामंदीर, तीसगाव, कल्याण (पू.)
 • २) जिजाई बालमंदीर, प्राथमिक विभाग,ठाणे (पू.)
 • ३) प्राथमिक विद्यामंदीर, मांडा-टिटवाळा. पो. मांडा, ता. कल्याण, जि. ठाणे.
 • ४) अभिनव विद्यामंदीर, टिळक चौक, कल्याण (प.)
 • ५) बालविकास कुटी, प्राथमिक शाळा, गणेशवाडी-कोळसेवाडी, कल्याण. (पू.)
 • ६) पी. आर. म्हैसकर, प्राथमिक विद्यामंदीर, रामनगर, डोंबिवली. (पू.)
 • ७) शिशुरंजन प्राथमिक शाळा, गोरेबाग, कल्याण (प.)
 • ८) प्राथमिक विद्या मंदीर, कर्णिक रोड, कल्याण. (प.)
 • ९) प्राथमिक विद्यालय, विवेकानंद संकुल, सेक्टर ४, सानपाडा (मराठी माध्यम)
 • १०) प्राथमिक विद्यालय, विवेकानंद संकुल, सेक्टर ४, सानपाडा (इंग्रजी माध्यम)
 • ११) जनता विद्यामंदीर प्रशाला, दहिवली, कर्जत.
 • १२) नवजीवन विद्यामंदीर, कल्याण
 • १३) माध्यमिक विद्यालय, तलासरी.
 • १४) अभिनव माध्यमिक विद्यामंदीर, कल्याण.
 • १५) ज्ञानमंदीर हायस्कूल, गणेशवाडी-कोळसेवाडी. कल्याण. पू.
 • १६) माध्यमिक विद्यामंदीर, रातवड.
 • १७) सरस्वती विद्या मंदीर, वडघर. माणगाव
 • १८) श्री. सद्गुरूनाथदादा भागवत विद्यानिकेतन सुत्रकार, ता. तलासरी
 • १९) माध्यमिक विद्यालय, कुंदे, मामणोली
 • २०) अभिनव ज्ञानमंदीर,उसर, खुर्द.
 • २१) गंगा गोरजेश्वर विद्यामंदीर, फळेगांव.
 • २२) श्री. जयेश्‍वर विद्यामंदीर, डेंगाची मेट, जव्हार
 • २३) जनता विद्यालय, वसई.
 • २४) राधाबाई साठे विद्यालय, डोंबिवली.
 • २५) विद्यामंदीर मांडा, टिटवाळा. पो.टिटवाळा, ता.कल्याण, जि.ठाणे.
 • २६) मोतीराम कृष्णाजी नाखवा, हायस्कूल ठाणे.
 • २७) नूतन ज्ञानमंदीर, कल्याण.(पू)
 • २८) नूतन विद्यालय, कर्णिक रोड, (प)
 • २९) शारदा विद्यालय, पडघे.
 • ३०) विक्रमगड हायस्कूल, विक्रमगड.
 • ३१) माध्यमिक विद्यालय, नांदकर-सांगे, ता. भिवंडी
 • ३२) अभिनव विद्यामंदिर पारनाका , कल्याण प.
 • ३३) जय जवान जय किसान, माध्यमिक विद्यालय, वाघेरी.
 • ३४) सह्याद्री विद्यालय नारिवली