महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी

शिक्षण विवेक    18-Dec-2020
Total Views |
  • १) म.ए.सो. मुलांचे भावे हायस्कूल, पुणे.
  • २) सौ. विमलाबाई गरवारे प्रशाला, पुणे.
  • ३) रेणुका स्वरुप मेमोरिअल गर्ल्स हायस्कूल, पुणे.
  • ४) मएसो राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा, मुळशी.
  • ५) म.ए.सो. चे वाघिरे विद्यालय, सासवड
  • ६) कै. ग. भि.देशपांडे विद्यालय, बारामती.
  • ७) कै. दा. शं. रेणावीकर विद्यालय, सावेडी, अहमदनगर.
  • ८) ज्ञानमंदिर प्रायमरी स्कूल, गोरेगाव वेस्ट, नवी मुंबई
  • ९) आद्याक्रांतीवीरवासुदेव बळवंत फडके विद्यालय, न्यू पनवेल ईस्ट, नवी मुंबई.