महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था

शिक्षण विवेक    18-Dec-2020
Total Views |
 • १) महिलाश्रम हायस्कूल, कर्वेनगर, पुणे ५२.
 • २) प्रा. म. ना. अदवंत प्राथमिक विद्यामंदिर, कर्वेनगर, पुणे
 • ३) आनंदीबाई कर्वे प्राथमिक शाळा कर्वेनगर, पुणे
 • ४) शिशुविहार प्राथमिक विभाग, कर्वेनगर, पुणे
 • ५) एरंडवणे माध्यमिक विद्यालय, एरंडवणे, पुणे
 • ६) शिशुविहार एरंडवणे, एरंडवणे, पुणे
 • ७) विद्यापीठ हायस्कूल, विद्यापीठ आवार, गणेशखिंड, पुणे
 • ८) शिशुविहार विद्यापीठ, विद्यापीठ आवार, गणेशखिंड, पुणे
 • ९) व्हिजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, तक्षशीला सोसायटी जवळ नऱ्हे. पुणे.
 • १०) कन्याशाळा, सातारा.
 • ११) जानकीबाई प्रेमसुख झंवर मराठी शाळा, सातारा.
 • १२) नवीन मराठी शाळा, वाई जि.. सातारा
 • १३) व्हिजन इंग्लिश स्कूल वाई,
 • १४) आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा, कामशेत खडकाळे, जि. पुणे.