आंतरशालेय नाट्यछटा स्पर्धा २०२२

शिक्षण विवेक    31-Oct-2022
Total Views |
 
Inter School Drama Competition 2022
 
आंतरशालेय नाट्यछटा स्पर्धा 2022

विषय - ऐतिहासिक पात्रे बोलतात तेव्हा...
गट आणि वेळ
1. पूर्वप्राथमिक विभाग - 2 ते 4 मिनिटे
2. इ. 1 ली व 2 री - 2 ते 4 मिनिटे
3. इ. 3 री व 4 थी - 2 ते 4 मिनिटे
4. इ. 5 वी ते 7 वी - 3 ते 5 मिनिटे
5. इ. 8 वी व 9 वी - 3 ते 5 मिनिटे
6. शिक्षक व पालक गट - 5 ते 7 मिनिटे
स्पर्धेचे नियम :
1. नाट्यछटा म्हणजे एकपात्री नाटक, कथाकथन किंवा नाट्य प्रवेश नव्हे. तो स्वतंत्र प्रकार आहे.
2. नाट्यछटेचा विषय वयोगटाला साजेसा व जवळचा असावा.
3. विद्यार्थ्याचे पाठांतर, स्पष्ट शब्दोच्चार, सभाधीटपणा, वाचिक व अंगिक अभिनय व प्रेक्षकांचा प्रतिसाद यांस गुण दिले जातील.
4. नाट्यछटेसाठी अनुरूप रंगभूषा व वेशभूषा केली तरी चालेल, पण त्यास स्वतंत्र गुण नाहीत.
5. नाट्यछटा किमान वेळेपेक्षा कमी व कमाल वेळेपेक्षा जास्त असल्यास बाद होईल.
6. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम असून तो स्पर्धकांवर बंधनकारक राहील.
नावनोंदणीची अंतिम तारीख : दि. 10 डिसेंबर 2022
संकल्पना : प्रकाश पारखी
संपर्क : शिक्षणविवेक, म.ए.सो. भवन, 1214-1215 सदाशिव पेठ, पुणे 30.
9112257774, 7045781685