दिवाळीच्या फराळांचा संदेश

दिवाळीच्या फराळांचा संदेश

शिक्षण विवेक    11-Nov-2023
Total Views |


दिवाळीच्या फराळांचा संदेश 
दिवाळीच्या फराळांचा संदेश

दिवाळीचा सण म्हणजे दिव्यांच्या रोषणाईचा, छान, छान पदार्थांचा आस्वाद घेण्याचा, तुम्ही हे सर्व करून छान

पदार्थ खात आनंद लुटता नां ? मग मुलानो हे ही अनुभवा की दिवे तुम्हाला प्रकाशमय आयुष्य जगायला शिकवतात, दिवाळीचा खाऊ प्रत्येक पदार्थ काहीतरी सुचवीत असतो. तुमच्या संस्कारी जीवनासाठी करू तर पहा !

ही सर्व खाद्यसंस्कृती काय सांगते पहा !

लाडू – मी आहे गरगरीत, घट्ट – मुट्ट, सर्वांना धरून ठेवणारा, गोड बोलणारा म्हणून मी देवाजवळ असतोच.

करंजी – मी आहे वाकडी कधीच ताठ नसणारी, पण माझा गोडवा पाहून छोट्या मित्रांना नेहमीच हवीहवीशी वाटणारी.

चिवडा –आधी असतो एकटा पण नंतर सर्वात मिसळुन होतो दुकटा. आणि होतो खुमासदार.

चकली – असले जरी मी काटेरी तरी दुसऱ्याला नाही मी बोचणारी, म्हणूनच सर्वाना हवीहवीशी वाटणारी.

शंकरपाळे – मी आहे एकसारखा म्हणूनच कधी भेद न करणारा

शेव – मी आहे हलकीफुलकी, नाजूक पण खूप कामाची माझ्याशिवाय रंगत नाही यायची

कडबोळे – तोंड गप्प ठेवतो, वळकटी करून बसतो पण सर्वांसमवेत हजर राहायचेच ठरवतो.

अनरसा – येतो कधीतरी भेटायला. आहे जरा कडक शिस्तीचा पण जेव्हा भेटतो तेव्हा खूप असतो प्रेमाचा.

मुलांनो, प्रत्येक दिवाळीत आम्हाला जरूर आठवण करा छान दिवाळी साजरी करा, मज्जा करा.

सौ. स्नेहलता रा.वैद्य