जीवन घडू दे!

शिक्षण विवेक    29-Apr-2023
Total Views |


जीवन घडू दे!

जीवन घडू दे, अमुचे जीवन घडू दे

यश मिळू दे, आम्हां ध्येय मिळू दे

सूर्य, चंद्र, तार्यांसम जीवन उजळू दे ॥

आशेचे सूर दशदिशांत, दिगंतात निनादू दे

ध्येयाच्या वाटेने आम्हा उंच भरारी घेऊ दे

सूर्य, चंद्र, तार्यांसम जीवन उजळू दे ॥

ध्यास-श्वास, ध्येयाची आस, विश्वासाची साथ

तिमिराला मिटविण्या कर्माची प्रकाशवाट

परिश्रमाचा सार्थ अर्थ आम्हांला कळू दे ॥

निराशेला नसे थारा, हृदयात विजयाचा नारा

मनात नसो कधीही स्वार्थ, अहंकाराचा वारा

या जीवनात जगताना सदा हा जीव घडू दे ॥

नवी वाट, नवी दिशा, नित्य नवानवा विजय

सद्कार्याच्या कर्तृत्वाला सदा मिळो अभय

विश्वात स्नेह, माणुसकीचा आनंद उधळू दे ॥

- राघवेंद्र रामकृष्ण गणेशपुरे, शिक्षक,

डी..एस. सेकंडरी स्कूल, पुणे