पाऊस

पाऊस

शिक्षण विवेक    05-Aug-2023
Total Views |

पाऊस
आई गं
सरसर पाऊस आला गं
जाऊ दे भिजायला गं
क्षणात ऊन कुठे लपलं
जोरदार वारं हे सुटलं
वास भारी मातीला गं
जाऊ दे भिजायला गं
शेजारची पोरं अंगणात
फेर धरूनी रिंगणात
जाऊ दे फेर धरायला गं
जाऊ दे भिजायला गं
पाण्याचा झाल्या नद्या
सोडू गं त्यात होड्या
दे ना कागद करायला गं
जाऊ दे भिजायला गं
बरं ऐकतो मी तुझं
जातो छत्री घेऊन
पण बाहेर नेऊन
मी बंदच ती करेन
नाहीतर तूच चल भिजायला गं
मस्त मस्त धारा झेलायला गं
- ईशान पुणेकर